Малювання, ліплення

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ДШВ-11Нежура Т. В.
ДШВ-12Нежура Т. В.

Опис курсу

Мета курсу – спирається на художню специфіку реалістичного мистецтва, яке відображає дійсність у художніх образах.  Курс враховує ступінь і характер попереднього шкільного курсу образотворчого досвіду студентів.

Художньо-естетичне виховання через особисту творчу діяльність, розвиток знань і умінь з образотворчої грамоти (малювання), розвиток та ціннісна орієнтація  на традиціях народного мистецтва України, ознайомлення зі скульптурою як окремим видом образотворчого мистецтва.

Практична підготовка вихователя в діяльності, організації та проведенні художньо-виховної, естетичної, адаптаційно-реабілітаційної, культурологічної роботи з дітьми.

Завдання курсу:

– виховання активного естетичного ставлення до дійсності та творів мистецтва, до явищ національної та світової культури, народних художніх традицій, інтересу до  художньо-творчої діяльності;

– навчання основам образотворчої грамоти, формування практичних навичок роботи з художніми матеріалами, навичок декоративно-прикладної діяльності і ліплення.

– формування навичок композиції планування в думці, що і як буде зображено, в якому форматі, узгодження площини і зображувальних елементів та інших композиційних засобів;

– систематичний розвиток художньо-творчих здібностей, оригінальності та не

стереотипності мислення, просторових уявлень, фантазії, комбінаторних здібностей;

– формування вмінь застосовувати на практиці д/з художні знання і практичні навички, потреби самостійно розширювати і поглиблювати знання та практичні навики в галузі   образотворчого мистецтва.

Студенти повинні знати:

– характерні особливості всіх видів і жанрів образотворчого мистецтва, засоби художнього вираження, їхню роль у творенні автором художніх образів;

відмінні особливості народного і професійного декоративно-ужиткового
мистецтва;

– традиційні центри народних художніх промислів України, їх особливості;

– загальні відомості з основ образотворчої грамоти: передача просторових явищ,
зокрема лінійну і повітряну перспективу пейзажів, передачу об’єму предметів
засобами світлотіні, основи кольорознавства і композиції, основи художньої
виразності;

– основні пропорції та правила послідовності зображення людини, птахів, тварин; професійну термінологію, передбачену програмою.

Вміти:                                                                                                                          

 – самостійно аналізувати твори образотворчого мистецтва, висловлювати власну думку з  приводу художніх особливостей твору;

– самостійно зображувати з натури, пам’яті, за уявою окремі предмети, групи предметів, архітектурні споруди, природу, комах, птахів, тварин, людину з урахуванням теоретичних основ побудови зображення, перспективи, кольорознавства , композиції;

– застосування на практиці знання і вміння декоративної переробки природних форм при розробці ескізів декоративного оформлення виробів;

–  виконувати ескізи рішення творчих завдань, добирати матеріали для їх втілення в

композиціях, свідомо застосовувати такі композиційні засоби як формат малюнка,

вибір точки зору, спрямованості освітлення, передача планів (передній, проміжний,

задній);

– передавати кольором настрій і стан зображуваного, спостерігати і передавати у

композиціях різні пори року, доби, зміни забарвлення предметів у зв’язку з їх

розташуванням у просторі;

– передавати у ліпленні пропорції, конструкцію, пластику форм;

– застосовувати різноманітні художні техніки для виконання творчих завдань, вибирати техніку, що найбільше відповідає задуму.

 

Рекомендована література

Рекомендована література з Малювання,ліплення

Матеріали

Методичні вказівки до проведення заліку та оцінювання знань студентів

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму