Література для дітей дошкільного віку

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136ArrayДШВ-11, ДШВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ДШВ-11
ДШВ-12

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес засвоєння студентами кращих зразків усної народної творчості, класичної, сучасної української та зарубіжної літератури для дітей різновікових категорій дошкільного віку.

Міждисциплінарні зв’язки: вікова та педагогічна психологія, загальна педагогіка, фахові методики.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Усна народна творчість.
  2. Нова українська дитяча література / Х1Х – поч. ХХ ст./
  3. Новітня українська дитяча література..
  4. Огляд сучасної дитячої літератури.
  5. Зарубіжна література для дітей.                                                                                                                           Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  “Література для дітей дошкільного віку” є прищепити майбутнім педагогам любов до літератури, читання книжок. Через літературу, рідне слово духовно поєднатися із своїм народом, культурою своєї землі, навчитись розуміти Добро, Красу, Любов. Професійно та творчо працювати в системі національної дошкільної освіти.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Література для дітей дошкільного віку”  є:

– ознайомити студентів з вибраними зразками класичної літератури минулого та кращими надбаннями сучасної української та світової літератури;

– навчити студентів самостійно аналізувати і правильно оцінювати ідейно-художній зміст творів;

– визначити роль дитячої літератури у морально-естетичному вихованні дітей, їх розумовому розвитку;

– виробити у студентів високий критерій вимог до творів дитячої літератури.

1.3. У результаті вивчення навчальної  дисципліни студент повинен

знати:

– кращі зразки багатого своїми жанрами і мотивами українського фольклору і фольклору народів світу як суттєвої частини загальнонаціональної народної творчості;

–  творчість класиків та сучасних письменників української та зарубіжної літератури;

– поетичні та прозові твори класичної та сучасної вітчизняної і зарубіжної літератури.

вміти:

– складати анотації, підбирати книги для роботи з дітьми різних вікових категорій дитячого садка;

– виразно читати і розповідати дітям;

– визначити художню цінність творів та їх естетичної якості, вплив на емоційні почуття дошкільника;

– навчити і розвивати у дітей здатність естетичного сприймання творів мистецтва, прищепити любов до книги.

Рекомендована література

Рекомендована література