Твої перспективи

Випускник Коледжу  може продовжити навчання на споріднених  факультетах ВНЗ для  здобуття освіти на рівні бакалавра та магістра, а також працювати на посадах відповідно до кваліфікації.

Спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (бакалавр)

(спеціалізація: шкільна, музейна та краєзнавча робота в навчальному закладі)

Випускники зможуть працювати:

  • вчителями середніх навчальних закладів;
  • методистами позашкільного закладу;
  • фахівцями в галузі освіти;
  • молодшими науковими співробітниками музеїв;
  • методистами закладів культури;
  • екскурсоводами та організаторами подорожей;
  • працівниками малих підприємсвт у сфері культури, відпочинку та спорту.

 

Спеціальність  012 Дошкільна освіта( молодший спеціаліст)

Посади, які можуть займати випускники:

  • вихователь дітей дошкільного віку;
  • вихователь дітей дошкільного віку в дитячому будинку;
  • вихователь дітей дошкільного віку в центрі розвитку дитини;
  • вихователь дітей дошкільного віку в сім’ї.

 

Спеціальність 231 Соціальна робота( молодший спеціаліст)

Посади, які можуть займати випускники:

  • соціальний педагог;
  • організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми;
  • працівник соціальної служби для молоді;
  • працівник служби «Телефон довіри»;
  • соціальний гувернер.

 

Спеціальність   013 Початкова освіта (молодший спеціаліст)

Посади, які можуть займати випускники:

  • вчитель початкових класів;
  • вихователь групи продовженого дня;
  • керівник гуртка в початковій школі.

 

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (молодший спеціаліст)

Посади, які можуть займати випускники:

  • секретар;
  • секретар-референт;
  • архіваріус;
  • діловод;
  • документознавець;
  • біліотекар;
  • інспектор відділу кадрів.