Правила прийому

Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка у 2019 році 

Запрошуємо на Дні абітурієнта

 у Педагогічному коледжі

Львівського національного університету імені Івана Франка

15 грудня 2018 року, 09 лютого, 30 березня, 11 травня   2019 року о 11.00 

Місце проведення:

м. Львів, вул. М.Туган-Барановського, 7,

актова зала

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка здійснює підготовку молодшого спеціаліста  на основі повної загальної середньої освіти

 

Спеціальності  Код спеціальності Перелік конкурсних предметів Термін навчання Ліцензований обсяг, вартість навчання у 2018-19н.р. Кваліфікація
      Дошкільна освіта 012 Українська мова та література Денна – 1 рік 10 місяців

Заочна – 1 рік 10 місяців

75/8567грн

50/4284 грн.

Вихователь дітей дошкільного віку
Історія України, математика,  біологія (на вибір)
Початкова освіта 013 Українська мова та література 1 рік 10 місяців 75/8567грн Вчитель початкової освіти
Історія України, математика,  біологія (на вибір)
Соціальна робота 231 Українська мова та література 1 рік 10 місяців 30/8567грн Соціальний педагог
Історія України, біологія,

іноземна мова (на вибір)

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

029 Українська мова та література 1 рік 10 місяців 25/8567грн Молодший спеціаліст з діловодства, секретар-діловод
Історія України, математика,

іноземна мова (на вибір)

Випускник може продовжити навчання на споріднених  факультетах ВНЗ для  здобуття освіти на рівні бакалавра та магістра.           

 Корпус № 1                                                                               Корпус № 2

вул. Туган – Барановського, 7                                                    вул. Антоновича, 16

м. Львів, 79005                                                                                 м.Львів, 79018

тел. для довідок:                                                                               тел. для  довідок:

239-40-13                                                                                               237-09-53

 

Веб-сайт Коледжу  : http://pedcollege.lnu.edu.ua,

e-mail: pedcollege@lnu.edu.ua

Адреса приймальної комісії Університету:

вул. Січових Стрільців, 14,

м. Львів, 79602.

тел. 272-20-68, 239-43-30

Сайт Університету: http://lnu.edu.ua