Правила прийому

 

Розклад днів відкритих дверей

 у Педагогічному коледжі

Львівського національного університету імені Івана Франка

 

 13 травня 2017 року о 13.00

Місце проведення:

м. Львів, вул. М.Туган-Барановського, 7,

актова зала

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Молодший спеціаліст та бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

у Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка

Спеціальності та рівень вищої освіти Перелік конкурсних предметів

 

Назва Код
Музеєзнавство, пам’яткознавство

(спеціалізація: шкільна, музейна та краєзнавча робота в навчальному закладі)

бакалавр

027 1.Українська мова та література
2. Історія України
3. Географія або іноземна мова
Дошкільна освіта

молодший спеціаліст

012

 

1.Українська мова та література
2.  Біологія або історія України
Соціальна робота

молодший спеціаліст

 

231

1.Українська мова та література
2.  Біологія або історія України
Початкова освіта

молодший спеціаліст

 

013

1.Українська мова та література
2. Історія України або математика
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

молодший спеціаліст

029 1.Українська мова та література
2. Історія України або математика

Повна версія правил прийому 2016

 

pop               yyy

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  ЛЬВІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

1871 – 2016 рр.

              Зарахування у 2016 році відбуватиметься на конкурсній основі за результатами  ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року) з таких предметів:

 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Перелік конкурсних предметів

(базовий рівень складності)

 

 

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі
Назва Код
Дошкільна освіта

 

 

012

1.Українська мова та література Профільн. 100
2. Біологія   100
Соціальна робота

 

 

231

1.Українська мова та література Профільн. 100
2.  Біологія   100
Початкова освіта

 

 

013

1.Українська мова та література Профільн. 100
2. Історія України   100

 

 

Педагогічний коледж здійснює прийом студентів на базі повної загальної середньої освіти на такі спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст:

 

Спеціальності Код

спеціальності

Нормативний термін навчання Оплата навчання у 2015\16н.р.

(за рік)

Ліцензований обсяг
Дошкільна освіта

 

012 2 роки-денна ф. н./ 3 роки -заочн.ф.н. 5245 грн/

2622 грн

75/ 50
Соціальна робота 231 2 роки 5245 грн 30
Початкова

освіта

013 2 роки 5245 грн 75

 

Після закінчення повного курсу навчання випускники одержать диплом  молодшого спеціаліста та кваліфікацію:

 

Спеціальність Код спеціальності Кваліфікація
Дошкільна освіта 012

 

вихователь дітей дошкільного віку
Початкова освіта 013 вчитель початкової освіти
Соціальна робота 231

 

соціальний педагог

 

Випускник може продовжити навчання на споріднених  факультетах ВНЗ для  здобуття освіти на рівні бакалавра та магістра.           


 

Корпус № 1                                                                               Корпус № 2

вул. Туган – Барановського, 7                                                    вул. Антоновича, 16

м. Львів, 79005                                                                                 м.Львів, 79018

тел. для довідок:                                                                               тел. для  довідок:

239-40-13                                                                                               237-09-53

 

 

 

 

Веб-сайт Коледжу  : http://pedcollege.lnu.edu.ua,

e-mail: pedcollege@lnu.edu.ua

Адреса приймальної комісії Університету:

вул. Січових Стрільців, 14,

м. Львів, 79602.

тел. 272-20-68, 239-43-30

Сайт Університету: http://lnu.edu.ua