Звітна документація

ДОГОВІР

Угода
Акт
Відомість практики
Виписка

ЗАЛІКОВИЙ-ЛИСТ-ШКВ

ЗАЛІКОВИЙ-ЛИСТ-ДШВ

ЗАЛІКОВИЙ-ЛИСТ-ДШС

Зразок заяви про перерахування оплати практики на картку
Договір про проведення практики студентами

Бланк залікового конспекту

Бланк конспекту

Титулка ЗВІТУ виробничої практики ДШВ

ДШВ -відношення-літня практика

Титулка ЗВІТУ виробничої практики ШКВ

Титулка ЗВІТУ виробничої практики ДШС

ДШС – відношення- літня практика